Select your language

Cilj projekta CRxSiSS je usmerjena v eno od temeljnih potreb družbe, vseživljenjskega učenja za odrasle in starejše s spodbujanjem izmenjave znanja in izkušenj na nadnacionalni ravni s pomočjo mobilnosti učiteljev in študentov.

Vsebina

Projekt vsebuje naslednje teme, ki imajo mednarodni pomen in interes:

- aktivno staranje

- digitalna pismenost

- kibernetska varnost

- ohranjanje kulturne in naravne dediščine

- depopulacija podeželja

- zaposljivost mladih

- trajnostni razvoj

- javno zdravje

Cilji

Projekt CRxSiSS se osredotoča na naslednje cilje:

1) Spodbujanje izmenjave izkušenj, dobrih praks in izobraževalnih vsebin o temah:

-  srečanja učiteljev

- tečaji za študente programov izobraževanja odraslih, s poudarkom na starejših državljanih, za izboljšanje in povečanje njihovega znanja in kompetenc.

2) S temi ukrepi ustvariti prostor za izmenjavo in dialog na nadnacionalni ravni s sodelovanjem različnih subjektov v državah partnericah projekta.

3) Prispevati na področju izobraževanja k znanju in pristopu ključnih pojmov za razvoj skupne evropske identitete.

4) Z medgeneracialnega vidika spodbujati razvoj in izvajanje aktivnega, kritičnega in participativnega državljanstva, zmožnega soočanja z izzivi, s katerimi se danes sooča Evropska družba.